La LSH promou la implicació de centres educatius, empreses i administracions públiques locals per accelerar la transició a un modelo econòmic i social més responsable i respectuós amb el medi ambient amb el focus a les noves generacions.Viladecans, 25 de març de 2021-...